Pintura

Soluciones

Pintura

A AIP oferim diferents tipus de pintura en funció de les necessitats i requeriments del client, garantint sempre la màxima qualitat del producte final. Les prestacions, dimensions, lots i costos de les peces a pintar definiran el millor procés adaptant-nos a les necessitats del producte final.

Pintura en pols

Procés: Sistema de recobriment industrial a base pols, que s’adhereix mitjançant càrrega electrostàtica a la peça formant una pel·lícula homogènia i dura. És necessària l’aplicació de calor (entre 180º i 200º) per produir el procés de polimerització de la capa de pintura.

Dimensions: Peces de 6 metres de llarg i 1,5 metres d’alt.

Aplicacions: A causa de la seva duresa i propietats superficials, està indicada per a peces amb grans càrregues mecàniques i llargues produccions, sent el cost d’aplicació el més econòmic.

Avantatges: Pintura molt respectuosa amb el medi ambient (sense dissolvents ni partícules volàtils). Preu econòmic.

Pintat en líquid

Procés: Recobriment mitjançant l’aplicació de pintura diluïda sobre tot tipus de superfícies i materials. S’aplica en cabines pressuritzades, en ambient 100% lliure d’impureses.

Dimensions: Peces de 6 metres de llarg.

Avantatges: Ideal per a sèries curtes i prototips. Indicada per a peces amb alt component estètic i / o requisits especials de temperatura, humitat i resistència a l’oxidació (processos C4, C5M i Norsok).

Pintat electrostàtic en líquid

Procés: Híbrid entre els dos processos anteriors. Recobriment mitjançant l’aplicació de pintura líquida amb càrrega magnètica.

Dimensions: Sense límit de dimensió màxima.

Avantatges: Indicada per a peces amb alt component estètic en sèries llargues. Presenta els estàndards estètics de l’aplicació en líquid però amb els costos productius de la pintura en pols.

Instal·lacions de secció de pintura

  • Cabina pressuritzada de 8.000 x 4.000 x 3.000 mm.
  • Cabines pressuritzades calefactades de 8.000 x 4.000 x 3.000mm.
  • Plans aspirants de 11.000 x 4.000 mm.
  • Grues de gran tonatge (5 Tn).
  • Sala de preparació i polit amb pla aspirant de 56 m2
  • 1 Forn (fins 120ºC) de 8.000 x 3.000 mm.
  • Cadena de fosfatat i aplicació de pintura en pols, amb capacitat per a peces les dimensions siguin 2.000 x 600 x 1.400 mm.

Com podem
ajudar-te?

El nostre equip de professionals està sempre disponible per atendre qualsevol dubte sense compromís.