Disseny i industrialització de productes

Solucions

Disseny i industrialització de producte

Entenem com a industrialització de un producte tot el camí que va des del reconeixement inicial de una idea a desenvolupar fins la seva conversió en un producte final.

Creativitat, experiència i optimització son conceptes bàsics, no només es tracta de crear un producte nou, sinó de fer-ho minimitzant recursos i maximitzant eficiència.

Fases per a la industrialització d’un producte:

  • Disseny diferencial
  • Renderització
  • Realització de plànols de fabricació
  • Elecció de materials i acabats
  • Anàlisi de costos i temps de fabricació
  • Prototipat
  • Homologació i validació del producte

L’estructura vertical i integrada de AIP ens confereix el tret diferencial de donar una resposta àgil i eficient, així com també garantir compromís i un tracte personalitzat total.

Com podem
ajudar-te?

El nostre equip de professionals està sempre disponible per atendre qualsevol dubte sense compromís.