Avertissement légal

Aquesta pàgina web és propietat d’Aplicacions Integrals de Pintura Sl (en endavant prestador de serveis) amb CIF B17386426 domicili a Placeta d’en Coll, camí de la Font Freda, 17 Nau 3 – Pol. Ind, 08110 Barcelona inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona a el tom 622 folio153 Gi12043.

E-mail:
Telèfon: (34) 934 643 368

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya i en l’espai que comprèn la Unió Europa, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’Usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra expressa i sense reserves de el present Avís Legal vigent en el moment de l’accés que preguem llegeixi detingudament. L’Usuari en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús d’aquest. Si l’usuari no estigués d’acord amb les condicions d’ús s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà d’aquest.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre web, ampliar o reduir serveis i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com serveis i contingut prestat, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

Propietat Intel·lectual

L’usuari reconeix i accepta que totes els textos, imatges, marques i codis font, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en la pàgina web són propietat exclusiva del prestat de serveis i/o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

Tots els drets de reproducció estan reservats, inclosos les representacions iconogràfiques i fotogràfiques.

Condicions d’accés

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix ​​prèvia subscripció o registre.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i a les condicions generals d’ús, Política de Cookies i Avís Legal. L’accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que vam quedar eximits de qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa per part de l’usuari.

Podeu obtenir més informació sobre l’ús que fem de les seves dades de caràcter personal en la Política de Privacitat del nostre web.

Responsabilitat

El prestador de serveis no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en el lloc web, que es poden veure impedits, dificultat o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

El prestador de serveis podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta que l’ús del seu Portal o de qualsevol dels serveis ofert en el mateix són contraris als presents Termes Legals.

El prestat de serveis no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïdes per:

  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic motivades per deficiències sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control del prestador de serveis.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtic o qualsevol altre
  • Ús indegut o inadequat de la pàgina web del prestador de serveis.
  • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors d’aquest lloc web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment qualsevol contingut o informació present al web.
  • El prestador de serveis exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris de la pàgina web. Així mateix, el prestador de serveis queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, pot ser l’usuari reclamat pel prestador de serveis dels danys i perjudicis causats.

Comment pouvons-nous
vous aider?

Notre équipe de professionnels est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions sans aucun engagement.